Národní kolo ZSZL - Pod Boubínem - červen 2010

Šnek vyjadřuje svůj postoj

Úřad musí být

Úvodní dárek v bazénu

Davy se valí

Úřadovna v občertvení

První jídlo - možná

Zahájení

Zahájení

První hrátka - hod žábou

První hrátka - hod žábou

První hrátka - hod žábou

Odcházíme na exkurze

Odcházíme na exkurze

Mikroskopování

Exkurze

No a takhle bych jí uškrtil

Ornitologie

Ornitologie

Představení kolektivů - Jasánci

Představení kolektivů - Čmeláci

Představení kolektivů - Ekokřečči

Představení kolektivů

Představení kolektivů

Představení kolektivů - Výři

Představení kolektivů - Škrkavky

Představení kolektivů - Šneci

Představení kolektivů - Primáti

Hra s kartičkami

My nic my muzikanti

Falco pilně naslouchá

Praktický přístup je důležitý - takto se zřejmě něco drbe na hlavě

Obojživelníci v praxi

Danovy entomologické pomůcky

Danovy entomologické pomůcky

I učitelé a vedoucí se mají co učit

Příprava preparátů

Mikroskopování

Mikroskopování

Příprava preparátů

Je krásně deštivo

některým to ale nevadí

vždyť se říká že voda je při dešti teplejší

Hodnocení práce pro přírodu mladších

Hodnocení práce pro přírodu mladších

Mladí přírodovědci chtějí být ve spojení

Luštíme osmisměrky

Ne tady to musí být takto

Luštíme osmisměrky - výsledky

1 | 2 | 3 | 4 | Zpět