Letní tábor 2016 - Ufo

Pozvánky od profesora

Konečně se setkáváme osobně -- ufolog Alufons Etesfon!

Úvodní oheň

Úvodní hraní

Hra na rozdělení do týmů

Přes dominové obrázky

zjišťujeme, kdo je s kým

Hra s vodou

Kdo naplní láhev jako první?

A teď poslepu

Navigování je náročné

ale nakonec se daří trefit cíl

Občas se tvoří fronty

Zalévání louky je také důležité

Jak nejrychlejí vysosnout vodu

Sosáme

Samospádem z kopce

se snažíme vylít vodu

Scrabble

Co z toho složit?

"Zasušit" ?

Skóre

Etesfon přišel

aby nám rozdal expediční stejnokroj

Prezentace hliněných artefaktů

Traktor do zkoušky mechanika

Lekl se a vzal nohy na ramena

Další artefakt je radioaktivní

a bude tak potřeba si udržet vzdálenost

Není třeba bít na poplach

Profesor dělá instruktáž

Vše vyjasněno, jde se na věc

Pláštěnka jako součást ochranného obleku

Každý tým má svůj nosič na artefakt

Nabrat artefakt bez doteku není snadné

Zkouška elektrostavebnice

Další vozítko do zkoušky mechanika

Už je skoro tam

Zbývá artefakt dekontaminovat

Dekontaminace probíhá

Vše bylo úspěšně dekontaminováno

Nástup

První elektrotechnici

Žába

Pohádkové pexeso

Maková panenka nebo Štaflík?

Stav hry po půl hodině

Menší tuláci mají vlastní verzi

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Zpět