Za pokladem lesa - 3.dubna 2011 - Malešický les

Informační skřítek na začátku cesty

Informace pro soutěžící

Origami

První soutěžící se již valí

Poznávání vůní

Stanoviště vůně

Origami

Origami

Hurá na cestu

Origami

Jdeme na to děvčata

Posloucháme informace před cestou

Obíhání obrázků

Obíhání obrázků

Trampolína v cíli

Občerstvení v cíli

Lanové centrum v cíli

Občerstvení

Trampolína

Na lanech v cíli

Ještě kousek a budu dole

Žebříček

Prckové na trampolíně

Jo kříž je zrádný

Startovní karta

Prckové na trampolíně

Prckové na trampolíně

Nejmladší generace

Nejmladší generace

Organizační skřítek

1 | Zpět