Skřítkohra - Praha - prosinec 2013

Hledáme svítící myšky

Hudební skřítek

Lesní skřítci

Čteme informace o skřítcích

Poštovní skřítek

Třídíme obálky

Skřítková pošta

Vánoční skřítek

Dostáváme dárečky

Rozsícený stromek

Vybírání odměn

Otvírání schránky kódem

Strážce knihy

7 klíčů a 7 zámků

Úspěšně jsme cestu prošli

Tým č. 1

Čekání na bus

1 | Zpět